INPROAFE

Ayudas

AXUDAS DO IGAPE
PARA NOVOS EMPRENDEDORES

Concedida a nome de: INPROAFE S.L.

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020 (GALICIA EMPRENDE)

O PROXECTO ten como obxectivo promover o espírito empresarial mediante a mellora da competitividade das pymes. No noso caso, a través da mellora de equipamentos, reforma e habilitación de naves e oficinas.

AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS
POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-202
(GALICIA EMPRENDE)

Operación cofinanciada por la Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Obxectivo temático 03, prioridade de investimento
03.01: Promoción do espírito empresarial

Fondo europeo de desenvolvemento rexional “Unha maneira de facer Europa”

AXUDAS DO IGAPE GALICIA
EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS

Esta empresa INPROAFE S.L. foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimulara o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa.